skip to Main Content
Farida’s Dans – Corporate Rituals bijeenkomst Oktober 2017
Corporate Rituals is een co-creatie van een groep consultants die onderzoeken hoe oude wijsheden op…

Farida’s Dans – Corporate Rituals bijeenkomst Oktober 2017

Corporate Rituals is een co-creatie van een groep consultants die onderzoeken hoe oude wijsheden op een respectvolle manier geïntegreerd kunnen worden in het proces van team- en organisatieontwikkeling. Dit initiatief wil mensen inspireren en steunen om hier verder stappen in…

Read More
Silence Complice – Video, Story, Poems, Cards & Harvesting Document
Between 21 and 24 October 2015 the Compagnie Tisserin put on four performances of Silence…

Silence Complice – Video, Story, Poems, Cards & Harvesting Document

Between 21 and 24 October 2015 the Compagnie Tisserin put on four performances of Silence Complice (Silent Partner). Between 12.00 and 15.00 the day after each show, we opened the doors of the theatre for a “dialogue cafe” – constructive…

Read More
Back To Top