skip to Main Content

Stien is a real storyteller. In no time she has written an exciting or very moving story for you. What I really like is that she uses this talent successfully in learning and development processes. Her sense of developing and growing people and organisations ensures that she understands very quickly how her story can have an impact on the process. A Stien story often says much more than 1000 words from a process facilitator.

Stien is een echte verhalenvertelster. In geen tijd heeft ze een spannend of juist heel ontroerend verhaal voor je klaar. Wat ik helemaal knap vind is dat ze dit talent succesvol inzet in leer- en ontwikkelprocessen. Haar voeling met het ontwikkelen en laten groeien van mensen en organisaties maakt dat ze ontzettend snel begrijpt hoe haar verhaal impact kan hebben op het proces. Een verhaal van Stien zegt vaak veel meer dan 1000 woorden van een procesbegeleider.

Back To Top