skip to Main Content

It was a special day, very intense, warm and enriching and all this in a wonderfully calming setting. It was a bit of a dark day, but this made the solidarity among all of us very strong. In addition to the intense feelings / emotions, we have received many new views or a lot of material to grow further. It is as if we have moved a mountain 😉

Het was een bijzondere dag, zeer intens, warm en verrijkend en dit alles in een geweldig rustgevend kader. Het was wel een beetje een donkere dag, maar hierdoor was de samenhorigheid onder ons allen zeer sterk. Naast de intense gevoelens/emoties hebben we veel nieuwe zichten meegekregen of veel stof om verder te groeien. Het is alsof we een berg verzet hebben 😉

Back To Top