skip to Main Content

Your ability to communicate, to actively listen and use effective questioning technique, allowed you to create a healthy interaction among the participants and effectively convey ideas and messages to them. You were able to hear not just the words, but also the actual thoughts or the message behind them, and respond appropriately. It also created the motivation and empowerment within the group members to bring out the best in them.  With your friendly and honest disposition you were able to convey a good sense of empathy for those participants who needed to be understood, and yet it was clear that you possessed the determination in seeing that the task was accomplished and the objectives achieved. I very much enjoyed the whole process of working with you.

Uw vermogen om te communiceren, actief te luisteren en een effectieve vraagtechniek te gebruiken, stelde u in staat om een gezonde interactie tussen de deelnemers te creëren en ideeën en berichten effectief aan hen over te brengen. Je kon niet alleen de woorden horen, maar ook de eigenlijke gedachten of de boodschap erachter, en op de juiste manier reageren. Het creëerde ook de motivatie en empowerment binnen de groepsleden om het beste in hen naar boven te halen. Met je vriendelijke en eerlijke instelling was je in staat om een goed gevoel van empathie over te brengen voor de deelnemers die begrepen moesten worden, en toch was het duidelijk dat je de vastberadenheid bezat om de taak te volbrengen en de doelstellingen te bereiken. Ik heb erg genoten van samenwerken met jou.

Back To Top