skip to Main Content

Uit het evaluatieformulier van Fopas: Wat moet Fopas zeker blijven doen?

Deze opleiding en training laten geven door huidige lesgever. Heb een concrete houvast gekregen en heb mijn eigen case mogen uitwerken waarmee ik nu aan de slag kan. Lesgever heeft me gestimuleerd om mijn eigen case te brengen.

From the evaluation form of Fopas: What should Fopas continue to do?

Keep on offering this training with the current trainer. I have been given concrete guidance and I have been able to work out my own case with which I can now work. Trainer has stimulated me to bring my own case.

Back To Top