skip to Main Content

Stiens aanpak is tegelijk zacht en concreet, persoonlijk en professioneel.  In het ontwerpen van ons huwelijksritueel luisterde ze open en invoelend naar onze ideeën en verlangens. Vervolgens vertaalde ze die naar een ontroerende en diepgaande vorm.  Ook op de dag van het ritueel zelf, was Stien helemaal aanwezig en afgestemd. Ze sprak alles liefdevol aan elkaar en leidde het geheel op een subtiele manier in prachtige banen.  Zo creëerde ze een bedding waarin iedereen zich welkom voelde en ontspande. Het eindresultaat voelde helemaal ‘van ons’ en werd een collectieve ervaring om nooit te vergeten.

Stien’s approach is at the same time gentle and concrete, personal and professional. In designing our wedding ritual, she listened openly and empathically to our ideas and desires. Then she translated it into a moving and profound form. Also on the day of the ritual itself, Stien was completely present and attuned. She lovingly spoke everything together and subtly managed the whole thing in beautiful ways. In this way she created a bed in which everyone felt welcome and relaxed. The end result felt completely “ours” and became a collective experience to remember.

Back To Top