skip to Main Content

Stien has lots of experience in hosting and facilitating processes, with groups small and big. I love to work with her because her skills of noticing what the client needs and because of her attention to preparation and good relationships.

Stien heeft veel ervaring met het hosten en faciliteren van processen, met kleine en grote groepen. Ik werk graag met haar samen vanwege haar vaardigheid om op te merken wat de cliënt nodig heeft en vanwege haar aandacht voor voorbereiding en goede relaties.

Back To Top